Eksempel på møteinnkallelse i lokalt partssamarbeid (PDF)