Brev om lokale forhandlingar 2019 er no ute

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut brev om lokale forhandlingar til statlege verksemder.

Publisert: 20. jun 2019, Sist endra: 20. jun 2019

Brev om lokale forhandlingar 2019 (regjeringa.no)

Gjennomsnittsløn for berekning av dei lokale avsetningane vert sendt ut seinare.

Verksemdene må gjennomføre lokale forhandlingar innan 31. oktober 2019.

 

Sharethis