Brev om lokale forhandlingar 2019 er no ute

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut brev om lokale forhandlingar til statlege verksemder.

Publisert: 20. jun 2019, Sist endra: 05. aug 2019

Sharethis