Hvordan forholder vi oss til dobbelt medlemskap i lønnsforhandlingene? 

DFØs arbeidsgiverstøtte har fått mange spørsmål knyttet til dobbelt medlemskap og hvordan det skal håndteres. 

Publisert: 05. nov 2020, Sist endret: 05. nov 2020

Det sentrale lønnsoppgjøret er i havn og dere i de statlige virksomhetene forbereder nå lokale forhandlinger etter HTA 2.5.1 for sentralt avsatte midler etter Akademikeravtalen. 

Få oversikt over årsverk 

En viktig del av forberedelsene er å få oversikt over de årsverkene som danner grunnlag for å beregne den lokale avsetningen til forhandlingene. Du må også få oversikt over hvem som er omfattet av forhandlingene. 

Det er greit å sette seg inn i PM 2016-9 pkt 2 om innhenting av medlemsinformasjon. Det vil være Akademikerne som rent praktisk må legge fram medlemslister for å kunne vite hvem de skal  forhandle for innenfor dette tariffområdet.  

Dobbelt medlemsskap 

Samtidig bør dere som arbeidsgiver avklare om ansatte har doble medlemskap. Sånn sett bør også de øvrige fagforeningene være involvert i arbeidet slik at både dere som arbeidsgiver og fagforeningen er enige innad i virksomheten om hvilket tariffområde en ansatt eventuelt følger.  

Rent formelt er det opp til fagforeningene å avklare dette, men praktisk sett har arbeidsgiver behov for å få dette avklart, og derfor er det greit å initiere at disse avklaringene kommer på plass. 

Les mer i våre ofte stilte spørsmål:

Ved dobbelt medlemskap – hvilket tariffområde følger den ansatte? 

 

Deldette