Ved de årlige lokale lønnsforhandlingene skal partene i virksomheten forhandle om fordelingen av de lokale lønnspottene.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 27. okt 2020

Alle ansatte skal vurderes i de årlige lokale lønnsforhandlingene, også de som er i lønnet permisjon. Fra 2020 skal de som er i ulønnet foreldrepermisjon og de som er i ulønnet permisjon i inntil en måned også vurderes i de årlige lokale forhandlingene. De tillitsvalgte vurderer og forhandler på vegne av sine medlemmer.

I årets oppgjør 2020 er det bare Akademikerne som skal forhandle lokalt med sentralt avsatte midler. 

Den enkelte ansatte i staten kan ikke selv forhandle lønn. Dette må skje gjennom de tillitsvalgte eller lederen i virksomheten.