Ved de årlige lokale lønnsforhandlingene skal partene i virksomheten forhandle om fordelingen av de lokale lønnspottene.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 24. jun 2021

Alle ansatte skal vurderes i de årlige lokale lønnsforhandlingene, også de som er i lønnet permisjon. Fra 2020 skal de som er i ulønnet foreldrepermisjon og de som er i ulønnet permisjon i inntil en måned også vurderes i de årlige lokale forhandlingene. De tillitsvalgte vurderer og forhandler på vegne av sine medlemmer.

I årets oppgjør 2021 er det lokale lønnsforhandlinger i både LO Stat, Unio og YS Sta-avtalen og i Akademikeravtalen.

Den enkelte ansatte i staten kan ikke selv forhandle lønn. Dette må skje gjennom de tillitsvalgte eller lederen i virksomheten