Ved de årlige lokale lønnsforhandlingene skal partene i virksomheten forhandle om fordelingen av de lokale lønnspottene.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 04. okt 2019

Alle ansatte skal vurderes i de årlige lokale lønnsforhandlingene, også de som er i lønnet permisjon. De tillitsvalgte vurderer og forhandler på vegne av sine medlemmer.

Den enkelte ansatte i staten kan ikke selv forhandle lønn. Dette må skje gjennom de tillitsvalgte eller lederen i virksomheten.