Brudd i forhandlingene -saksgang steg for steg

Her er gangen i saken når man får brudd i lokale forhandlinger.

Publisert: 30. okt 2018, Sist endret: 30. okt 2018
  1. Det skrives en bruddprotokoll som underskrives av partene. Se eksempel på bruddprotokoll.
  2. Den part som ønsker tvistebehandling, varsle øvrige parter om dette 2 uker etter at forhandlingene er avsluttet. Stevning til Statens lønnsutvalg (SLU) må inngis innen 3 uker etter at varslingsfristen er utløpt.
  3. Organisasjonen(e) sender stevning til SLU ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
  1. Sekretariatet SLU sender dette videre til arbeidsgiver med en frist for tilsvar.
  2. Arbeidsgiver sender tilsvar med relevante vedlegg til sekretariatet for SLU innen oppgitt frist.
  3. Sekretariatet SLU berammer møte (dette tar ofte lang tid).
  4. Selve møtet foregår som en «minirettssak» hvor begge parter får anledning til å belyse saken ytterligere. SLU kan også stille spørsmål under møtet.

Deldette