Evaluering

Det skal gjennomføres evalueringsmøte hvor partene utveksler erfaringer fra årets forhandlinger. Evalueringen kan inneholde følgende punkter:

Publisert: 20. nov 2017, Sist endret: 21. okt 2020
  • Statistikkgrunnlag
  • Informasjon om resultatet
  • Lønnssamtaler
  • Forhandlingsklima
  • Forholdet mellom fellesmøter og særmøter
  • Lyktes partene med fellesføringer og prioriteringer?
  • Hva gikk bra og hva kan forbedres?