Krav og første tilbud

Før forhandlingene starter, har arbeidsgiver gjort en vurdering av alle ansatte med utgangspunkt i føringene for de lokale forhandlingene.

Publisert: 20. nov 2017, Sist endret: 21. okt 2020
  • Tillitsvalgte fremmer sine krav for sine medlemmer. Partene gis anledning til å si hvilke grupper de vil prioritere, eller hvilke hensyn de mener bør vektlegges i årets forhandlinger. Partene kan forhandle om både gruppetillegg og individuelle tillegg. Det er vanlig at partene tar forbehold om nye og endrede krav. Husk at i hovedoppgjøret har ikke Akademikerne fått noe sentralt.

  • Det er arbeidsgiver som utarbeider det første forslaget til fordeling av lønnspotten. Dette er første tilbud og danner utgangspunktet for forhandlingene. Tilbudet skal gjenspeile krav både fra arbeidsgiver og organisasjonene. Deretter er det vanlig at arbeidsgiver kaller inn til møte med partene for å presentere første tilbud og forventninger.

  • Bruk handlingsrommet i hovedtariffavtalene. Her finner du  virkemidlersom for eksempel lønnsrammenes alternativer, avtale om minstelønn, faste og midlertidige kronetillegg. Vær oppmerksom på at virkemidlene er ulike i de to avtalene.

  • Uorganiserte følger hovedtariffavtalen til LO, UNIO og YS.