Protokoll og informasjon om resultatet

Når alle parter er enige om resultatet og hele potten er fordelt avsluttes forhandlingene. Arbeidsgiver setter opp en protokoll med resultatet av forhandlingene som signeres av alle parter. Protokollen er offentlig.

Publisert: 20. nov 2017, Sist endret: 30. okt 2018
  • Protokollen skal signeres av alle parter umiddelbart etter forhandlingenes slutt. Protokollen skal inneholde informasjon om tid og sted, navn på partene og hvem som var til stede, samt hjemmel for forhandlingene. Vedlegget med oversikt over ansatte med ny lønn undertegnes av partene.
  • Ved uenighet skal det komme fram av protokollen hva partene ikke kom til enighet om. I tillegg skal det spesifiseres hva partene eventuelt er enige om.
  • Partene kan be om å få synspunkter lagt inn i protokollen som protokolltilførsler. Dersom det er ensidige protokolltilførsler, legges disse til under underskriftene.
  • Dersom partene ikke kommer til enighet er siste tilbud gjeldende bruddgrunnlag. Saken tas videre i Statens lønnsutvalg som avgjør saken. 

Innsyn i protokoll og lønnsopplysninger

Oversikt over ansattes lønn og godtgjørelser som er utarbeidet i forbindelse med forhandlingene, er offentlige og kan kreves utlevert. Organisasjoner med forhandlingsrett kan gis tilgang til opplysninger om andre enn egne medlemmer.

Protokollen er offentlig og skal utleveres til den som ber om det. Det kan ikke avtales at protokollen skal unntas offentlighet eller gis sperrefrist.

Opplysninger om organisasjonstilknytning er en sensitiv personopplysning. Arbeidsgiver har lov til å innhente opplysinger om organisasjonstilknytning.

Informere om resultatet

Arbeidsgiver gir tilbakemelding til de arbeidstakerne som det ble fremmet krav for i lønnsforhandlingene. Arbeidsgiver blir enig med de tillitsvalgte om når og hvordan informasjon om resultatet skal gis. Resultatet av forhandlingene sprer seg raskt, så det er viktig å være tidlig ute med å gi tilbakemelding til de ansatte. Arbeidsgiver sender brev eller e-post til alle arbeidstakerne som får lønnsøkning. Leder har ansvar for å informere alle sine ansatte om resultatene. De tillitsvalgte har ansvar for å informere sine medlemmer om resultatet av forhandlingene.