Utveksle krav og første tilbud

Før det utveksles krav har arbeidsgiver gjort en vurdering av alle ansatte med utgangspunkt i føringene for de lokale forhandlingene. Ledere har ansvar for å tilby lønnssamtaler. I lønnssamtalen er det viktig at du som leder ikke lover noe, men opplyser om at dette er forhandlinger. Videre har ledere ansvar for å prioritere og fremme krav for sine ansatte innenfor rammen av første tilbud.

  • Forhandlingene starter når arbeidsgiver og tillitsvalgte utveksler krav. Partene gis anledning til å si hvilke grupper de vil prioritere, eller hvilke hensyn de mener bør vektlegges i årets forhandlinger. Partene kan forhandle om både gruppetillegg og individuelle tillegg. Det er vanlig at partene tar forbehold om nye og endrede krav.

  • Det er arbeidsgiver som utarbeider det første forslaget til fordeling av lønnspotten. Dette er første tilbud og danner utgangspunktet for forhandlingene. Tilbudet skal gjenspeile krav både fra arbeidsgiver og organisasjonene. Deretter er det vanlig at arbeidsgiver kaller inn til et fellesmøte med alle partene for å presentere første tilbud og forventninger.

  • Bruk handlingsrommet i hovedtariffavtalene. Her finner du  virkemidler som for eksempel lønnsramme og stillingskode. Vær oppmerksom på at virkemidlene er ulike i de to avtalene.

  • For uorganiserte gjelder hovedtariffavtalen til LO, UNIO og YS.

Publisert: 20. nov 2017, Sist endret: 15. des 2017

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*