Lønnsoppgjøret 2020

På disse sidene vil du finne informasjon om hovedoppgjøret i staten 2020. Forhandlingene startet 1. september og partene ble enige etter mekling 15. oktober.

Har du spørsmål? Kontakt DFØs arbeidsgiverstøtte

Aktuelt

To personer diskuterer over en laptop

Kva gjer eg om det vert varsla streik?

Lønsoppgjeret i staten er til mekling hos Riksmeklaren. Meklinga varer til midnatt 14. oktober. Om Riksmeklaren ikkje får partane til å einast, kan det verte streik.