DFØs arbeidsgiverstøtte bistår i lokale forhandlinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut brev med informasjon rundt de lokale lønnsforhandlingene. DFØs arbeidsgiverstøtte bistår arbeidsgivere under forhandlingene ved behov.

Publisert: 05. nov 2020, Sist endret: 17. nov 2020

Det sentrale lønnsoppgjøret er i havn og dere i de statlige virksomhetene forbereder nå lokale forhandlinger etter HTA 2.5.1 for sentralt avsatte midler etter Akademikeravtalen.  

Brev om lokale forhandlinger 2020 (regjeringen.no)
Brev om lokale avsetninger 2020 (regjeringen.no), 
Hovedtariffavtalene i staten 2020-2022 (regjeringen.no)
Personalmelding om sentrale endringer i hovedtariffavtalene (lovdata.no)

Årets oppgjør

I år har staten fått et oppgjør der LO stat, Unio og YS stat er blitt enig om et sentralt generelt tillegg, mens Akademikerne skal fordele hele sin pott lokalt. 

Viktige datoer i årets lønnsoppgjør

  • De to hovedtariffavtalene trer i kraft fra 16. september 2020 
  • Vikrkningsdato for lønnsendringer i forbindelse med lønnsoppgjøret er 1. oktober. Det gjelder både for endringene i hovedlønnstabellen etter LO, UNIO og YS-avtalen og for de lokale lønnsforhandlingene etter Akademiker-avtalen. 
  • 9. november åpner DFØs arbeidsgiverstøtte telefonstøtte for å forsterke støtten til arbeidsgivere i forhandlingene. 
  • Forhandlinger med Akademikerne skal være ferdige senest 30. november 2020. 

KMD beregner avsetningen til Akademikerne

Akademikernes medlemslister fra alle sine tilknyttede forbund, er blitt oversendt Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB kobler opplysningene i anonymisert form til den aktuelle lønnsstatistikken.  

På bakgrunn av koblingen fra SSB, settes Kommunal- og moderniseringsdepartementet i stand til å beregne Akademikernes andel av den sentrale avsetningen til hver enkelt virksomhet. Så snart beregningene er ferdigstilt, vil avsetningene til Akademikernes lokale forhandlinger formidles til virksomhetene. 

Støtte fra DFØs arbeidsgiverstøtte 

DFØs arbeidsgiverstøtte tok del i de sentrale forhandlingene i høst for å kunne bistå statlige arbeidsgivere på en god måte.  

Mandag 9. november forsterker vi støtte i lokale lønnsforhandlinger med en egen telefon som dere kan ringe. Kontaktinformasjonen finner dere i lenken under: 

Arbeidsgiverstøtte har allerede fått flere spørsmål om årets lønnsoppgjør. Vi har derfor oppdatert  våre Ofte stilte spørsmål på portalen. 

Vi får ofte spørsmål om hva dere som arbeidsgivere skal gjøre med ansatte som har dobbelt medlemskap i fagforeninger. Det kan du lese mer om i lenken under: 

Hvordan forholder vi oss til dobbelt medlemskap i lønnsforhandlingene?

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*