Pensjon, AFP og forsikring

Trygg pensjon og forsikring er sentrale gode for tilsatte i staten. Som arbeidsgjevar kan du bruke desse goda i arbeidet med å rekruttere og halde på kompetansen du treng i di verksemd.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 02. jan 2020

Forsikringar i staten

Forsikringar ved yrkesskader og reiser kan du lese meir om i Statens personalhåndbok. Du kan også lese om forskringsordningar for statstilsatte på heimesidene til Statens pensjonskasse.

Pensjon og AFP

Statens pensjonskasse gir oversikt og rådgir innan pensjonsspørsmål. Vidare gir også Statens personalhåndbok god informasjon om AFP og pensjon.

 

 

Sharethis