Pensjon, AFP og forsikring

Trygg pensjon og forsikring er sentrale gode for tilsatte i staten.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 27. apr 2021

Forsikringar i staten

Forsikringar ved yrkesskader og reiser kan du lese meir om i Statens personalhandbok. Du kan også lese om forskringsordningar for statstilsatte på heimesidene til Statens pensjonskasse.

Pensjon og AFP

Statens pensjonskasse gir oversikt og rådgir innan pensjonsspørsmål. Vidare gir også Statens personalhandbok god informasjon om AFP og pensjon.

 

 

Sharethis