- Toppledere bør sette arbeidsmiljø øverst på agendaen

Bilde av Pål Molander, direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt

- Det er effektiviseringsgevinster å hente i å investere i riktige arbeidsmiljøtiltak. Dette bør stå høyt oppe på agendaen til toppledere, sier direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt, Pål Molander.

Publisert: 26. Jan 2018, Sist endret: 29. okt 2018

På NHOs årskonferanse tidligere i januar presenterte direktør i Pål Molander i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sine kunnskapsbaserte råd til et godt arbeidsmiljø for toppledere i politikk og næringsliv.

Presentasjonen har fått stor oppmerksomhet. Molander er glad for å kunne formidle kunnskap om arbeidsmiljø ut til et stort publikum.

5 områder som er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø:

  1. Unngå rollekonflikt

  2. Balanse mellom krav i arbeidet og mulighet for egenkontroll

  3. Balanse mellom innsats og belønning

  4. Rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap

  5. Forutsigbarhet

Se foredraget til Stami-direktør Pål Molander:

Bruker ressurser på tiltak som ikke virker

- Mange virksomheter bruker ressurser på tiltak som ikke virker til tross for at vi har kunnskapsbasert dokumentasjon på hva som faktisk virker. Positiv effekt på arbeidsmiljø får du når du setter inn behovsprøvde tiltak på selve arbeidet, altså kjernevirksomheten og arbeidsprosessene. Da er også veien til å kunne ta ut positiv merverdi av arbeidsmiljøarbeidet kortere, sier Molander.

Tradisjonelt har privat sektor vært mer opptatt av hvordan arbeidsmiljøet har effekt på produktivitet, lønnsomhet og effektivitet.

- Men med omstillings- og effektiviseringsbehov i offentlig sektor vil det være behov for å styrke arbeidsmiljøarbeidet også her. Ikke minst for å styrke arbeidslinja. Gode arbeidsmiljøforhold er en nøkkelforutsetning for å nå alle de tre IA-delmålene; Redusere frafall, inkludere flere og å få folk til å stå lenger i arbeid, sier Pål Molander.

Se Pål Molanders foredrag under NHO-konferansen 2018

 

Deldette