Første skritt til god endringsledelse

En kvinnelig leder og en kvinnelig ansatt ser på hverandre

Har du som mellomleder tatt eierskap til endringen du skal gjennomføre, fremstår du tydeligere ovenfor dine medarbeidere. Det øker dine sjanser for å lykkes.

Publisert: 25. Apr 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Mellomledere spiller en nøkkelrolle i endringsprosesser og omstilling. De havner imidlertid lett mellom den berømte «barken og veden» fordi de både skal drive gjennom endring og utvikling, samtidig som de skal opprettholde daglig drift og stabilitet.

Ofte blir det fokusert på hvordan medarbeidere forholder seg til endringsprosesser. Men vel så viktig er hvordan du som mellomleder gjør det samme. Som mellomleder  er du både en rollemodell, oversetter, forhandler og motivator. Din innsats er avgjørende for hvorvidt endringen realiseres og lykkes.

Hvilen rolle tar du som endringsleder?

Har du reflektert over din egen rolle som leder av endring? Er du avventende, tilbakeholden og tenker «dette har vi gjort før», eller tenker du at endring gir nye muligheter for både deg og dine medarbeidere?

I vårt nye e-læringskurs Endringsledelse gir vi deg muligheten til å reflektere over nettopp din egen rolle som endringsleder. E-læringskurset hjelper deg til å ta mer bevisste valg, og gir deg de nødvendige verktøyene for å lykkes i endringsarbeid.

Første skritt - ta eierskap

Skal du lede i endring, må du aktivt ta eierskap. Å ta eierskap innebærer å ta et aktivt standpunkt til endringen. Først når du har forstått hva endringen betyr for deg og din enhet og akseptert endringen, har du tatt eierskap til den.

Disse spørsmålene kan du stille deg:

  • Hvilke erfaringer og følelser legger til grunn for min reaksjon?
  • Hvilke reaksjoner kan jeg forvente blant mine medarbeidere?
  • Hvordan kan jeg hjelpe medarbeiderne til å akseptere endringen?
  • Hvilken rolle må jeg ta for å lykkes i denne endringsprosessen?

Lær mer om hva som kreves av deg som mellomleder for å lykkes i endringsarbeidet du står overfor i Difis nye kurs om endringsledelse.

Smakebit fra kurset i Endringsledelse

Hør engasjerte ledere og medarbeidere i forvaltningen snakke om hva som skal til for å lykkes med endring og omstilling i vår podcast-serie Endringspodden.

Få fransk frokost og oversikt over de nye digitale kompetansetiltakene fra Difi på det årlige vårslippet 31. mai.

Deldette