Mekling i lønnsforhandlingene i staten

Statens personaldirektør Gisle Norheim

Etter at partene ikke ble enige i forhandlingene i staten, er meklingen om hovedtariffavtalene i gang.

Publisert: 29. Apr 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Etter å ha forhandlet med LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne om lønnsoppgjør for statsansatte og andre endringer i hovedtariffavtalene, måtte statens personaldirektør Gisle Norheim konstatere at partene ikke lyktes å komme til enighet innen fristen 1. mai.

Partene er nå i gang med mekling hos Riksmekleren. 

Statens personaldirektør om hvor hovedoppgjøret står nå

Forhandler om penger og avtaletekst

Siden årets oppgjør er et hovedoppgjør er både formuleringene i de eksisterende hovedtariffavtalene, og økonomiske krav en del av oppgjøret. Ved å trykke på knappeelenken under, kan du lese mer om årets tilbud og krav i forhandlingene.

Bakgrunnen for at partene ikke kom til enighet er blant annet at man ikke er enige om fordelingen av den disponible rammen. LO Stat, YS Stat og Unio brøt først, mens Akademikerne og staten gikk til mekling 30. april. Akademikerne og staten ble enige om et nytt og forenklet lønnssystem, men staten og Akademikerne kom ikke videre i forhandlingene om resten av hovedtariffavtalen. 

Frist for meklingen er 23. mai kl 24.00.

Her kan du lese uttalelser fra partene

Ikke enighet med LO Stat, Unio pg YS Stat  ved kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (regjeringen.no)

Brudd i lønnsoppgjøret for ansatte i staten (lostat.no)

Brudd i forhandlingene i staten (unio.no)

Brudd i forhandlingene (YS Stat-jegerstatsansatt.no)

Oppgjøret mellom stat og Akademikerne går til mekling (akademikerne.no)

Lønnsforhandlingene med Akademikerne går til mekling (regjeringen.no)

 

Deldette