Få et godt forhandlingsklima i virksomheten

To menn i uniform snakker sammen i et bibliotek

Ved å legge til rette for gode, involverende prosesser, skaper du gode resultater for virksomheten.

Publisert: 30. Mai 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Partssamarbeid er noe du som arbeidsgiver må jobbe med hele året. Godt forhandlingsklima skaper du først og fremst ved å være en profesjonell arbeidsgiverpart.

Skap tydelige rammer for god samhandling

Når virksomheten for eksempel skal forhandle med de tillitsvalgte om personalreglement eller komme frem til én lønnspolitikk, må du ha tydelige rammer for saksbehandling og god samhandling.

Ved å ha gode involverende prosesser skaper du gode resultater for virksomheten.

En god prosess inneholder stegene:

  • Søke felles forståelse av behov og mål
  • Foreslå mulige løsninger
  • Vurdere forslagene
  • Ta en beslutning
  • Gjennomføre

I Difis e-læringskurs «Samarbeid og medbestemmelse» får du tips til hvordan du kan legge til rette for et godt samarbeid.

Hvordan skape godt partssamarbeid

I nettkurset Samarbeid og medbestemmelse, del 2 «Samarbeid», får du:

  • gjennomgang av hvordan kjøre en god prosess og saksbehandling
  • tilgang til verktøy, teori og modeller, sjekklister, maler og skjemaer
  • en egenevaluering med mulighet til å bli bevisst dine samarbeidsstiler
  • lage deg en handlingsplan for å øke din samarbeidskompetanse

 

Deldette