Hva gjør jeg om det blir varslet streik?

To personer diskuterer over en laptop

Som arbeidsgiver i staten må du sette deg inn i og følge forholdsregler ved en eventuell arbeidsnedleggelse.

Publisert: 16. Mai 2018, Sist endret: 29. okt 2018

SISTE: Meklingen fortsetter på overtid torsdag 24. mai.

Lønnsoppgjøret i staten er til mekling hos Riksmekleren. Partene har til midnatt 23. mai å bli enige. Om Riksmekleren ikke får partene til å enes om et oppgjør, kan det bli streik.

Plassfratredelse eller streik kan tidligst finne sted 24. mai 2018 kl.00.01. I praksis fra kl. 06.00 24. mai. Dersom det blir mekling på overtid, forskyves fristen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil da varsle, via fagdepartementene, om det konkrete tidspunktet for eventuell streik.

Følg med på departementets informasjon

KMD har sendt ut en PM med forholdsregler ved en eventuell arbeidsnedleggelse.

Forholdsregler ved en eventuell arbeidsnedleggelse (lovdata.no)

KMD har også utarbeidet retningslinjer for hvordan virksomhetene skal forholde seg i heftet Arbeidskonflikter i staten.

Som arbeidsgiver bør du sette inn i begge disse dokumentene nå. Enhver virksomhet bør utarbeide en plan for virksomheten dersom det skulle bli streik. Dette står det mer om i kapittel 2.1 i Arbeidskonflikter i staten.

  • Planen må tilpasses virksomheten, og forankres i virksomheten med en gang det kommer signaler om et mulig brudd og økt sannsynlighet for streik.
  • Dersom det blir streik, er det viktig å ha etablere et godt samarbeid med de hovedtillitsvalgte om hvordan ledelsen kan ha et ryddig forhold til motparten under streiken. Gå gjerne gjennom planen og forklar hvordan ledelsen planlegger å forholde seg under en eventuell streik.
  • Husk god, saklig informasjon til alle. Både ansatte som blir tatt ut i streik og ansatte som ikke blir tatt ut vil ha behov for informasjon.
  • Husk å informere brukere av virksomhetens tjenester om eventuelle konsekvenser av en streik.

Følg med på KMDs sider om årets lønnsforhandlinger (regjeringen.no)

Deldette