Statens personaldirektør: - Et oppgjør som gir stort lokalt handlingsrom

Hør statens personaldirektør Gisle Norheim informere om resultatet av årets lønnsoppgjør, og les protokollene fra Riksmekleren.

Publisert: 29. Mai 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Gisle Norheim om resultatet av lønnsoppgjøret

Torsdag 24. mai ble partene i årets hovedoppgjør enige på overtid.  

Både avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat, og avtalen med Akademikerne, har en økonomisk ramme som innebærer en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 2,8 prosent. Den avtalte rammen er på linje med arbeidslivet ellers (frontfaget).

Slik fordeles lønnspotten

- 50 prosent av potten til LO, Unio og YS går til lokale forhandlinger. 100 prosent av potten i Akademiker-avtalen går til lokale forhandlinger, sier statens personaldirektør Gisle Norheim blant annet i videoen du kan se over.

I avtalen med LO, Unio og YS er det sentralt gitt 1,25 prosent på tabell per 1. mai, men minimum 5100 kroner opp til og med lønnstrinn 47. Lokalt er det avsatt 1,9 prosent til fordeling per 1. juli. I tillegg er det avsatt 0,25 prosent til sentrale tiltak. Dette tilsvarer en fordeling sentralt-lokalt på årsvirkning i 2018 på 50-50. Årsvirkningen av det sentrale- og lokale lønnstillegget er 0.95 prosent for begge tillegg.

I avtalen med Akademikerne er hele den økonomiske disponible rammen avsatt til lokale forhandlinger. Det skal forhandles innenfor en ramme på 2,8 prosent per dato av lønnsmassen og virkningen skal være fra 1. mai . Dette tilsvarer en årsvirkning på 1,9 prosent.

Overheng inn i 2018 som er lagt til grunn i begge avtaler er 0,6 prosent og anslag for glidning for inneværende år er 0,3 prosent i begge avtaler.

- Én helhetlig lønnspolitikk

Gisle Norheim understreker i videoen at det går 1,8 milliarder kroner til lokal fordeling.

- Da snakker vi om lokalt handlingsrom! Da må vi også forvente at dere forvalter dette klokt, helhetlig. Ut fra én lønnspolitikk, sier han.

De største endringene i hovedtariffavtalene

PM om de nye hovedtariffavtalene fra 1. mai 2018 - 30. april 2020 (lovdata.no)

Akademikerne har godkjent Hovedtariffavtalen de har inngått med staten. LOStat, YS Stat og Unio har sendt sin avtale til uravstemning. Under kan du lese de nye avtalene i Riksmeklerens møtebok. Det er noen mindre endringer i avtaleteksten som vi ikke har tatt med i vår oppsummering. 

For Akademikerne gjelder blant annet disse endringene:

 • Hele potten skal fordeles lokalt
 • 39 lønnsrammer samles til én lønnsstige.  Lønnsstigen gir ansatte som omfattes av ordningen, 1,1 prosent årlig lønnsvekst i opptil ti år. Det betyr at flere akademikere får automatiske ansiennitetsopprykk. Stipendiater sikres en årlig lønnsvekst på tre prosent.
  Den nye lønnsstigen (akademikerne.no)
 • Akademikertillegget blir på 449.400. kroner. Alle stillinger er unormerte
 • Arbeidstaker ansettes i stillingskode i samsvar med lønnsplanen og i henhold til punkt 2.3 om lokal lønnspolitikk om Iønnsfastsettelse, herunder muligheten til å bruke arbeidstitler. Årslønnen avtales individuelt ved ansettelse
 • Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling jamfør den lokale lønnspolitikken. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene
 • Økt anledning til å bruke profesjonsutdanning som stillingskode. Dette gjelder psykologer, leger og tannleger
 • Påslag på ulempetillegg
 • Lånerammen i Statens pensjonskasse økes til to millioner kroner

Riksmeklerens møtebok for Akademikerne (regjeringen.no)

For LO, YS og Unio gjelder disse endringene:

 • Potten fordeles 50-50 på sentrale og lokale tillegg. 
 • Det gis et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25 prosent til lønnstrinnene over. Dette gis fra 1. mai.  
 • Tabell A - hovedlønnstabellen forenkles noe. Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 9 og 10 innføres
  Forenklet hovedlønnstabell (regjeringen.no)
 • Påslag på ulempetillegg
 • Lånerammen i Statens pensjonskasse økes til to millioner kroner

Riksmeklerens protokoll for LO, YS og Unio (regjeringen.no)

Begge parter skal forhandle om de forhold som er viktig for opptjeningsgrunnlag for ny offentlig tjenestepensjon allerede ved mellomoppgjøret i 2019. Dette er nedfelt i protokollene i begge avtalene.

Protokollene er tilgjengelige

Under kan du lese alt Kommunal- og moderniseringsdepartemenet har lagt ut om hovedoppgjøret 2018.

Lønnsoppgjøret i staten 2018 (regjeringen.no)

 

 

Deldette