Høyesterett: - Politimannens reisetid er arbeidstid

- Vi tar dommen fra Høyesterett til etterretning. Vi må sette oss inn i dette, og hva det betyr for oss, før vi kan komme med ytterligere kommentarer, sier Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Publisert: 06. jun 2018, Sist endret: 17. sep 2019

Politiets Fellesforbund og politimannen Thorbjørn Selstad Thue fikk mandag 4. juni medhold i Høyesterett i kravet om at reisetid mellom oppdrag skal telle som arbeidstid.

Prinsipiell dom

Det har vært knyttet spenning til Høyesteretts avgjørelse fordi dommen potensielt kan få betydning for flere tusen offentlige ansatte.

I dag er det slik at reisetid regnes som fritid, men at man har hatt rett til avspasering og lønn i de tilfellene dette er tydelig avtalt med arbeidsgiver.

Politimannen Thorbjørn Selstad Thue, som jobber ved Gaular lensmannskontor i Sogn og Fjordane, må til tider reise langt til uttrykningssted andre steder i regionen. Thue og Politiets Fellesforbund mente kjøretiden fra lensmannskontoret og ut til utrykningsstedet skulle regnes som arbeidstid, og ikke bare som reisetid. Saken har gått i rettssystemet i fire år og havnet til slutt hos Høyesterett.

Står til disposisjon for arbeidsgiver

Høyesterett ba EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse på hva som skal tolkes inn under arbeidstid etter arbeidstidsdirektivet. EFTA sa blant annet at så lenge den ansatte står til arbeidsgivers disposisjon, og reisen er nødvendig for at den ansatte skal kunne utføre oppdraget sitt, så må reisetiden regnes som arbeidstid.

Med støtte i denne uttalelsen, ga Høyesterett mandag Thue og Politiets Fellesforbund medhold i at reisetid i fire reiser Thue hadde gjort, var å regne som arbeidstid. Høyesterett understreker imidlertid at reisetid ikke automatisk gir overtid, men at hver reise må vurderes for seg med hensyn til overtidsspørsmålet.

Vil sette seg inn i dommen

Statens prosessfullmektig, Siri Kristiansen, hos Regjeringsadvokaten, sier til Rett24 at de mener dommen ikke har «generell rekkevidde» slik at alle reiser til pålagte oppdrag blir arbeidstid for alle yrkesgrupper innenfor alle sektorer, uavhengig av de konkrete omstendigheter knyttet til reisen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i en kommentar at de nå vil sette seg godt inn i hva dommen betyr for dem før de kommer med ytterligere kommentarer.

Reisetid - arbeidstid og godtgjørelse - dommen fra Høyesterett (domstol.no)

 

Deldette