I juli får du vite hva du har i lønnspotten

Flere mennesker diskuterer på et kontor

Difis veiledningstjeneste skal gi støtte og råd i årets lokale lønnsforhandlinger.

Publisert: 06. jun 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Brevet om lokale forhandlinger finner du her (regjeringen.no)

Årets hovedoppgjør i staten kom i havn 24. mai etter en meklingsrunde.

- Et lønnsoppgjør som gir stort lokalt handlingsrom, sier statens personaldirektør Gisle Norheim om resultatet av årets forhandlinger.

Gisle Norheim om resultatet av hovedoppgjøret

I forbindelse med årets lønnsoppgjør, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendt ut en PM om de nye hovedtariffavtalene.

Nye hovedtariffavtaler i staten for perioden 1. mai 2018 - 30. april 2020 (lovdata.no)

PMen inneholder også annen relevant informasjon til statlige arbeidsgivere.

  • KMD inviterer til opplæringskonferanser for HR-medarbeidere i staten 20., 25., 26. og 27. juni. (Konferansene er i utgangspunktet fulltegnet. Kontakt KMD for mer informasjon).
  • I juli mottar virksomhetene et brev om de lokale forhandlingene og beregningene av de lokale pottene til det enkelte forhandlingsområde. 
  • KMD arrangerer Arbeidsgiverkonferansen 18.-19. september 2018. Her vil arbeidsgivere i staten få opplæring knyttet til de lokale forhandlingene.

Hvem skal jeg spørre om råd i årets lønnsforhandlinger?

Det er Difis veiledningstjeneste som skal gi støtte og råd i årets lokale lønnsforhandlinger.

Har du spørsmål om lønnsoppgjøret, velg kategori «lønnsoppgjøret 2018» i nedtrekksmenyen når du sender inn spørsmål.

I september og oktober vil Difis veiledningstjeneste også tilby et telefonnummer, spesielt beregnet for virksomheter som ønsker råd under årets lokale lønnsforhandlingsrunder. 

Forhandlingene for begge tariffområdene skal være avsluttet innen 31. oktober 2018.

Mer informasjon om årlige lokale lønnsforhandlinger, finner du under temaet Lønnsforhandlinger på Arbeidsgiverportalen.

 

Deldette