Virksomhetsplattformen - nytt verktøy for kompetansestyring

Forsiden til Virksomhetsplattformen viser nettkursene bruk av kodeverk, klarsspråk, endringsledelse og innsyn

Difi tilbyr nå en egen virksomhetsplattform som kan brukes til intern opplæring og mer strategisk styring av kompetanseutvikling i virksomhetene.

Publisert: 23. jun 2018, Sist endret: 29. okt 2018
 

Tone Kastnes og Ragnhild Aamodt Grønlie, Difi

Vi har pratet med Tone Kastnes og Ragnhild Aamodt Grønlie i Difi som jobber med "På nett med læring", en satsing for å etablere et felles digitalt læringstilbud og stimulere til kunnskapsdeling og gjenbruk i staten, om det nye verktøyet.

Virksomhetsplattformen ble lansert 31. mai, og Difi har allerede fått mange henvendelser fra virksomheter som ønsker å ta det i bruk.

Hva er dette nye verktøyet?
– Det nye verktøyet er et tillegg til den åpne læringsplattformen, som ble lansert i 2016. På den åpne læringsplattformen kan alle som ønsker det ta e-læringskurs som ligger tilgjengelige der. På Virksomhetsplattformen, som er navnet på det nye verktøyet, får statlige virksomheter en egen læringsplattform som de kan bruke i intern opplæring, forklarer Tone.

Hvilke funksjonaliteter har virksomhetsplattformen?
– I det nye tilbudet kan den enkelte virksomhet administrere egne e-læringskurs og arrangementer, dele disse med andre statlige virksomheter, og lage egne e-læringskurs ved hjelp av et innebygget forfatterverktøy, forteller Tone.

– Mange som tar kontakt med oss, lurer på hvordan de kan lage kurs for sine ansatte. Nå tilbyr vi alle statlige virksomheter en løsning for dette behovet – et enkelt forfatterverktøy på Virksomhetsplattformen, sier Tone.

– Virksomhetene vil også kunne bruke virksomhetsplattformen som et verktøy for å styre kompetanseutviklingen internt i organisasjonen mer strategisk. De ansatte får personlige sider hvor de enkelt kan se status på egen kompetanseutvikling. Ledere og HR får egne sider som gir oversikt over de ansattes kompetanseutvikling. På denne måten dekker virksomhetsplattformen de grunnleggende behovene for verktøystøtte til strategisk kompetansestyring i staten, fortsetter Tone.

– De ulike virksomhetene velger selv om de ønsker at andre virksomheter skal se og få tilgang til virksomhetens kurs, supplerer Ragnhild.

Koster det nye verktøyet noe?
– Verktøyet tilbys som et gratis LMS (Learning Management System) og er enkelt å bruke. Vi gir opplæring og brukerstøtte til virksomheter som skal ta i bruk denne fellestjenesten. Difi tar ansvar for drift og videreutvikling av læringsplattformen i samråd med brukerne, forteller Tone.

Hvor finner jeg virksomhetsplattformen?
– Virksomhetsplattformen finner du på virksomhetsplattformen.difi.no.   ID-porten brukes som innloggingsløsning, og brukerne kan bruke den elektroniske ID-en som de er vant med å bruke når de logger seg på andre offentlige digitale tjenester, forklarer Tone.

Det er også mulig for virksomhetene å få satt opp direkte pålogging fra virksomhetens intranett.

Hvem skal man henvende seg til for å høre mer om og få tilgang til virksomhetsplattformen?
– Det er bare å ta kontakt med oss ved å sende en e-post til digital_laering@difi.no. Vi tar gjerne et møte hvor vi presenterer virksomhetsplattformen mer i detalj og en gjennomføringsplan for implementeringen av plattformen, sier Ragnhild.

– Vi har allerede flere virksomheter som ønsker å ta virksomhetsplattformen i bruk, og vi er i dialog med dem om bruksavtalen, som alle virksomheter må inngå med Difi. Alle brukere vil få tilbud om opplæring og brukerstøtte, sier Ragnhild.

 

Deldette