Lanserer chatbot som gjør det enklere å få penger fra staten

Grafisk bilde av chatbot

Skal du fakturere staten? Direktoratet for økonomistyring (DFØ) gjør det enklere å få penger fra staten med sin nye chatbot Lara og selvbetjeningsløsningen «Betalmeg».

Publisert: 03. jul 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Eksamensvakter, tolker, psykologer, fosterhjemsforeldre, meddommere, vitner og alle andre som gjør en jobb for staten får nå lettere hjelp når de fyller ut reiseregning og andre skjemaer for oppdraget.

Digital hjelp i chatboten Lara

Noen vet hvordan de kan kreve honoraret sitt, for andre er det første gang. Noen trenger å stille et spørsmål eller to når de skal fylle ut skjema for å få lønn. Nå kan de få hjelp fra Lara, DFØs nye praterobot/chatbot, uansett når og hvor de setter seg ned for å fylle ut skjema.

Portett av mann

Foto: DFØ

Bjørn Sæstad er direktør for DFØ, som har utviklet chatboten Lara.

- Nå har vi utviklet en ny selvbetjeningsportal som heter «Betalmeg» hvor honorarmottakerne får hjelp når de trenger det av Lara. «Betalmeg» er lett å huske og lett å bruke, sier Bjørn Sæstad, avdelingsdirektør i Direktoratet for økonomistyring, som har utviklet løsningen.

Hjelp når brukerne trenger det

- Ikke bare kan alle som har gjort oppdrag for staten nå levere reiseregninger og se utbetalt lønn i appen og på nett, men de kan også få hjelp når de trenger det. Det sørger Lara for. Lara er en digital assistent som ikke sover, og skal hjelpe, veilede og svare på spørsmål brukeren har. Det som er nytt, er at brukeren tidligere bare kunne få hjelp innenfor ordinær arbeidstid. Nå kan brukeren få hjelp når som helst på døgnet av Lara, forklarer Bjørn Sæstad.

Fra og med 2018 kan alle som har gjort oppdrag for staten registrere oppdraget, levere reiseregninger og se utbetalt lønn i en app på mobilen og på nettet. Direktoratet for økonomistyring leverer lønns- og regnskapstjenester til hele staten. I 2014 lanserte DFØ en app, som statsansatte bruker for blant annet å skrive reiseregninger, registrere timer og sjekke lønn.

Deldette