Nå kan du beregne lokal avsetning til lønnsoppgjøret

To personer går langs en korridor

Les det lokale brevet her og få gode tips til hvordan du kan gjennomføre lønnsforhandlingsprosessen.

Publisert: 10. aug 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Årets lokale lønnsforhandlinger er i i gang.

I den forbindelse sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut et brev om lokale forhandlinger 4. juli.

Brev om lokale forhandlinger (regjeringen.no)

12. juli la de ut regnebok for å beregne virksomhetens avsetning til lokale 2.5.1-forhandlinger.

Regnebok til beregning av lokal avsetning til lønnsforhandlinger (regjeringen.no)

I de årlige lokale lønnsforhandlingene skal partene i virksomheten forhandle om fordelingen av den lokale lønnspotten.

Alle ansatte skal vurderes i de årlige lokale lønnsforhandlingene, også de som er i lønnet permisjon og de som er uorganiserte. De tillitsvalgte vurderer og forhandler på vegne av sine medlemmer.

Trenger du holdepunkter til de ulike fasene av de lokale lønnsforhandlingene? Få tips og verktøy i prosessen for lønnsforhandlinger:

 

Deldette