- Å samarbeide om felles mentorprogram for ledere er effektivt, smart og gøy

To kvinner

Når vi spør ledere om hva de ønsker seg av lederutvikling, svarer mange: «Jeg ønsker meg en mentor.» Tre departementer løste utfordringen ved å samarbeide om et felles mentorprogram.

Publisert: 22. aug 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Å kjøre mentorprogram kan være ressurskrevende. For mange mindre virksomheter kan det være utfordrende å tilby egne mentorprogram til sine ledere. 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har siden 2014 tilbudt felles mentorprogram til sine ledere.

Programmet har fått gode tilbakemeldinger. Derfor har de nå startet et tredje kull etter samme lest.  

Vi har tatt en prat med Oddveig Håvelsrud og Kirsti Øyen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å høre deres erfaringer.

Bidrar til nettverksbygging

– For oss tre departementer, som er relativt små virksomheter, er det ressursbesparende å samarbeide med andre. Samarbeidet har egentlig vært helt avgjørende for å kunne kjøre programmet flere ganger. Vi har hatt 10 og 11 par per kull, det vil si mellom 20-22 deltakere per kull, sier Oddveig Håvelsrud.  

– Som mange andre virksomheter i staten er departementene i stor grad sektorisert og lever litt i egne siloer. Ved å samarbeide om lederutvikling blir folk kjent på tvers og lærer om og av hverandre. Slik bidrar samarbeid om mentorprogram også til nettverksbygging på tvers av departementene, både på ledernivå og innen HR, forklarer Kirsti Øyen.

Begge to sier at det å samarbeide om mentorprogram på tvers av sektorer er nyttig på mange plan.

– Vi i HR opplever å ha blitt et godt team på tvers av departementene. Vi tar ansvar og drar lasset sammen. Det er gøy. Det gir også ekstra energi når vi opplever at vi får til noe bra sammen. Et tett samarbeid fører til at vi utveksler ideer også på andre områder, fortsetter Øyen.

Større tilgang til eksterne mentorer

– Når vi samarbeider med andre departementer om mentorprogram, kan vi tilby lederne våre en diskusjonspartner utover eget departement. I vårt mentorprogram skal mentor være en person som lederen ikke har for nær relasjon til, men som likevel kjenner godt til hvordan det er å være leder i et departement, forklarer Håvelsrud.

Hva vil dere si til andre virksomhet som ønsker å sette i gang mentorprogram?

– Det er gøy, effektivt og smart å jobbe sammen med andre virksomheter om lederutvikling. Vi har valgt å legge oss på et enkelt mentorprogram der vi samarbeider om tre halvdagssamlinger over ett år. Dette er noe de fleste kan få til. Vi oppfordrer flere til å prøve, sier Håvelsrud og Øyen.

Oppfordrer flere til å tilby ledere en mentor

 

Kirsten Eidsaa Hall i Difi har utviklet flere mentorprogrammer for staten. Foto: Difi

Kirsten E. Hall er seniorrådgiver i Difi og har mange års erfaring med å utvikle mentorprogrammer.

– Mentorprogram er en ypperlig metode for å stimulere til utvikling for den enkelte leder og for virksomheten. Vi oppfordrer flere offentlige virksomheter til å tilby sine ledere en mentor. Derfor har vi, i samarbeid med åtte offentlige virksomheter, utviklet en digital veileder der du finner alt du trenger for å sette i gang mentorprogram i egen virksomhet, sier Kirsten E. Hall.

Se Bjørn Erik Thon (direktør i Datatilsynet), Kristin Berge (departementsråd i Kulturdepartementet) og Petter Møller (avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene), dele sine erfaringer om hvordan de bruker mentorsamtaler til å hjelpe andre til å reflektere over sitt lederskap.

Hva gir det å være mentor?

Ønsker du å reflektere over egen lederrolle?

 

Deldette