Frokostseminar: Medbestemmelse i endringens tid – reforhandling av hovedavtalen

Fem personer i collage

Hvordan fungerer medbestemmelse i endringens tid? Er hovedavtalen rigget for å møte dagens utfordringer? Se opptak fra frokostseminaret 8. oktober og hør hva blant annet statssekretær Paul Chaffey mener.

Publisert: 18. sep 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Hovedavtalen i Staten skal reforhandles i 2019. Bedriftsdemokrati og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne er en viktig verdi i norsk arbeidsliv. Hovedavtalen i staten er sentral for medbestemmelse. Samtidig er det mange som hevder at en hovedavtale fra 1980 ikke møter dagens utfordringer om effektivisering og omstilling.

Vi stiller spørsmålene:

  • Er avtalen egnet til å håndtere omstilling, effektivitetskrav og krav om digitalisering og innovasjon?
  • Gir hovedavtalen – slik den er i dag – et godt grunnlag for medbestemmelse og samhandling?
  • Kan avtalen innrettes som et – for alle parter – bedre verktøy for å møte fremtidens utfordringer og sammen skape de gode løsningene på arbeidsplassen?

Innledere blir LO-stat v/leder Egil André Aas og statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey.

Disse to blir med videre i panelet som i tillegg består av virksomhetsleder i Bufdir og leder av Arbeidsgiverrådet, Mari Trommald, leder av Akademikerne Stat Anders Kvam og HR-sjef i Miljødirektoratet, Manuela Ramin-Osmundsen.

Paneldebatten ledes av Magne Lerum fra Ukeavisen Ledelse.

Diskutér hovedavtalen og gi tilbakemelding

Arbeidsgiverrådets sekretariat har lagt ut to diskusjonsnotater av tre rundt hovedavtalen på Arbeidsgiverportalen. Hensikten er å få tilbakemeldinger fra dere i virksomhetene om hvordan dere synes hovedavtalen fungerer i praksis slik at Arbeidsgiverrådet kan ta med disse erfaringene når de rådgir Kommunal- og moderniseringsdepartementet frem mot forhandlingene om ny hovedavtale.

Diskusjonsnotatene finner du her.

Tid og sted

Seminaret holdes på Litteraturhuset i Oslo, 8. oktober fra 08:00 til 09:00.

Det serveres kaffe og frokost fra kl 0730.

Gratis inngang.

Seminaret arrangeres av Arbeidsgiverrådets sekretariat, på vegne av Arbeidsgiverrådet, og i samarbeid med Ukeavisen Ledelse.

Deldette