Søk kompetansemidler nå

Tre jenter som smiler

Trenger din virksomhet å videreutvikle kompetansen til ansatte i omstilling? Kom på oppstartseminar 17. september og hør hvordan du kan søke kompetansemidler til dette arbeidet.

Publisert: 12. sep 2018, Sist endret: 29. okt 2018

I hovedtariffavtalene i staten 2018-2020 er det avsatt 24 millioner til kompetansetiltak (hovedtariffavtalene 5.3.2).

Kompetansemidlene er en gylden anledning til å få støtte til prosjekter som skal gi nye eller heve kompetanse i virksomheten din. Du kan søke midler selv om du er blitt tildelt støtte før.

Fem områder du kan søke kompetansemidler til

Kom og få tips til hvordan søke

Oljedirektoratet er en av virksomhetene som har mottatt støtte de to siste periodene til prosjekt om forbedring og effektivisering av videomøter, samt til en rapport om sin unike, smidige organisasjonsform i statlig sammenheng.

Oljedirektoratets flate organisasjonsstruktur: - Uten myndiggjorte medarbeidere hadde vi ikke lyktes

Difi inviterer til et oppstartsseminar 17. september. Her vil du få mer informasjon om søkeprosessen og gode tips til hvordan du skal utvikle kompetansetiltak. NTNU kommer for å fortelle hvordan de jobbet med kompetansetiltak for å hindre utstøting ved omstilling.

Dette legger vi vekt på i søknaden

Prosjektene skal fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne - og mellom partene i virksomheten, slik at virksomhetene kan tilby attraktive arbeidsplasser. 

Nytt i denne tariffperioden er at virksomheten din også kan søke om midler for å oppnå større mangfold.

Prosjektet det søkes om må være innen ett av disse temaene:

  • Å følge opp avtalen om et inkluderende arbeidsliv
  • Å sørge for at medarbeidere utvikler kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser.
  • Et mer mangfoldig arbeidsliv
  • Flere lærlinger i staten
  • Organisasjons- og ledelsesutvikling som bidrar til at tillitsvalgte og medarbeidere involverer seg ytterligere i prosjekter som for eksempel lokal personal- og lønnspolitikk

Spørsmål?

For spørsmål rundt søknad og søknadsprosess, ta kontakt med: Marte Dyve Simenstad, telefon 906 41 248 eller send en e-post til kompetansemidler@difi.no

Fristen forå søke kompetansemidler er 15. november.

Personalmeldingen (PM) til Statens personalhåndbok

Støtte til kompetanseutvikling i staten 2018 - 2020. Utlysning av kompetansemidler

Deldette