Spørsmål om trakassering inn i medarbeiderundersøkelsen Avant

Medarbeiderundersøkelsen Avant tar inn faste spørsmål om trakassering og frivillige spørsmål rundt endringsprosesser. Her kan du lese mer om forbedringene i Avant.

Publisert: 28. sep 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Avant er et gratis verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser som Difi tilbyr statlige virksomheter. Avant er til bruk i egen virksomhet og må ikke forveksles med Statens medarbeiderundersøkelse.

Våren 2018 har vi gjort følgende forbedringer i Avant:

Nye faste spørsmål om trakassering

Den nye likestillings- og diskrimineringslova har skjerpet plikten arbeidsgivere har for å forebygge og hindre seksuell trakassering. Derfor er det viktig å kartlegge om det er noe medarbeidere er utsatt for i virksomheten.

De nye spørsmålene er utarbeidet i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).  Hvordan du skal jobbe med spørsmålene kan du lese mer i vår prosessveileder for Avant.

Valgfrie spørsmål om endringsprosesser

Mange statlige virksomheter har gjennomført mindre og større endringer.

Vi har utarbeidet forslag til spørsmål om endringsprosesser som dere kan inkludere i deres medarbeiderundersøkelse. Disse spørsmålene er det frivillig å implementere.

Bedre teknisk løsning og bedre rapporter

Våren 2018 tilpasset vi også Avant Difis nye designprofil og forbedret den tekniske løsningen for brukeren

  • Nytt og mer mobilvennlig spørreskjema
    Spørreskjema i ny layout, som er bedre tilpasset mobile plattformer som smarttelefoner og nettbrett.
  • Ny og mer brukervennlig rapportmodul Rapportmodulen vil være en forbedring spesielt for administratorer og ledere med tilgang til flere rapporter. Funksjonaliteten er imidlertid den samme, så det er ikke behov for å delta på et nytt brukerkurs.

Ny brukeravtale og databehandleravtale

Vi har laget en ny brukeravtale og databehandleravtale som virksomhetene må underskrive før de kan få tilgang til Avant-verktøyet.

Avtalene er utarbeidet med hensyn til det nye GDPR-regelverket.

Nytt system og spørreskjema i 2020

Difi kommer til å kjøre Avant også i 2019. Fra 2020 går vi bort fra Avant og innfører et nytt verktøy og et nytt spørreskjema.

Dette gjør vi i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), som er statens fagmiljø på arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser, og for å tilpasse medarbeiderundersøkelsen nye utfordringer for arbeidsmiljøet som for eksempel digitalisering.

Vi kommer tilbake til dere med mer informasjon i løpet av neste år om det nye verktøyet og spørreskjemaet som dere kan bruke for å foreta målinger.

Ønsker du å reflektere over ofte stilte spørsmål om trakassering på arbeidsplassen, kan du lese mer på Arbeidsgiverportalen:

 

Deldette

Kontakt