Havforskningsinstituttet valgte å satse stort på lærlinger

To personer i båt viser frem forskning
Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet ville øke satsingen på lærlinger, og se om de kunne ta inn lærlinger på flere fagområder. Resultatet ble et stort prosjekt, delfinansiert av kompetansemidlene i staten.

Publisert: 30. okt 2018, Sist endret: 30. Jan 2019

Havforskningsinstituttet har god erfaring med lærlinger i ulike deler av organisasjonen. Nå ønsket de å tilby læreplasser for flere lærlinger, i flere relevante deler av organisasjonen.

Fikk kompetansemidler

Havforskningsinstituttet søkte derfor de tariffavsatte kompetansemidlene til prosjektet og fikk innvilget kr 512 500 kroner for perioden 2016-2018.

Ett av temaene du kan søke kompetansemidler på er «flere lærlinger i staten». Instituttet ønsket å ta del i en viktig dugnad og vise samfunnsansvar.

Ved hjelp av kompetansemidlene kunne de arbeide med å utvikle prosesser og rutiner for mottak og oppfølging av lærlinger. I tillegg skal de fremover arrangere to samlinger for lærlinger og faglige veiledere.

En felles lærlingplattform

I tillegg til å utvikle gode prosesser for lærlinger, ønsker Havforskningsinstituttet å være en attraktiv arbeidsgiver for lærlinger. Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) fusjonerte 1. januar 2018.

- Før fusjonen ønsket vi å bygge opp en felles plattform for mottak og oppfølging av lærlinger, sier Nils Olav Kvam, personalsjef ved Havforskningsinstituttet.

Dette gjelder på alle områder knyttet til å håndtere av lærlinger, som rekrutteringsprosess, kontraktsutforming, innfasing og faglig oppfølging.

Kvam forteller at en felles standard for mottak og oppfølging av lærlinger var svært nyttig i overgangsfasen der to store institusjoner ble til én.

Godt samarbeid

- Ved godt samarbeid og god kommunikasjon gjennom prosjektet vil vi kunne hente erfaringer og lære av hverandre, sier Kvam.

Plattformen ble laget av en lærlingekoordinator sammen med HR-avdelingen og de tillitsvalgte. Den er også forankret i toppledelsen slik at Havforskningsinstituttet kan imøtekomme kravet i sitt tildelingsbrev om flere lærlinger på en bedre måte.
 

Søk kompetansemidler for perioden 2018-2020 nå!

Fristen for å søke midler til kompetanseutviklingstiltak nærmer seg.

Statlige virksomheter kan søke om midler for perioden 2018-2020. Partene i det statlige tariffområdet har lyst ut 24 millioner kroner som skal deles ut.

Søknadsfrist er 15. november

Tiltak som får støtte må være innen følgende tema:

  • Oppfølging av avtalen om inkluderende arbeidsliv
  • Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser
  • Et mer mangfoldig arbeidsliv
  • Flere lærlinger i staten
  • Organisasjons- og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere, herunder prosjekter knyttet til lokal personal- og lønnspolitikk.

Her finner du søknadsskjema, retningslinjer og annen relevant informasjon

Kort om kompetansemidlene 2018-2020:

NAV Nordland søkte kompetansemidler under «Organisasjons- og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere».

Slik skapte NAV Nordland en felles forståelse for medbestemmelse