Hvorfor er det viktig å spørre om trakassering i medarbeiderundersøkelsen?

Trakassering er et viktig tema å belyse på lik linje med andre arbeidsrelaterte forhold som påvirker de ansatte og arbeidsmiljøet. Som arbeidsgiver har du plikt til å hindre og forebygge trakassering.

Publisert: 11. okt 2018, Sist endret: 30. Jan 2019

#MeToo-kampanjen har satt tema trakassering på dagsorden på en ny måte, og vist oss at seksuell trakassering er en utfordring ved alle sider av samfunnet.

Nye spørsmål om trakassering i medarbeiderundersøkelsen Avant

Før sommeren 2018 tok Difi inn fire obligatoriske spørsmål om trakassering i medarbeiderundersøkelsen Avant. Avant er et gratis verktøy som tilbys av Difi til alle statlige virksomheter. Undersøkelsen er tilpasset en statlig kontekst.

De nye spørsmålene dreier seg både om mobbing og om seksuell trakassering, og hvem den ansatte opplever gir den uønskede oppmerksomheten.

Innføringen av de nye spørsmålene har ført til flere henvendelser til Difi. Vi opplever at virksomhetene er usikre på hvorfor man skal måle trakassering i en medarbeiderundersøkelse, og hvordan man skal håndtere resultatene.  

Hvorfor spørre om trakassering?

Viser resultatene fra undersøkelsen at det forekommer trakassering på arbeidsplassen, må dette tas alvorlig. Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å hindre og forebygge trakassering/seksuell trakassering på arbeidsplassen.

#MeToo-kampanjen har vist oss at varslingskanaler ikke nødvendigvis fungerer som de skal. Historiene som kom opp i denne kampanjen viser at kvinner og menn ikke har turt å si ifra om trakassering. Temaet har vært tabubelagt, og de har unngått å varsle om uakseptable forhold.

Vi kan håpe at #MeToo-kampanjen har skapt en større aksept for å varsle om trakassering, men vi kan ikke ta det for gitt.

En medarbeiderundersøkelse er anonym, og det kan derfor oppleves som en tryggere kanal for å rapportere om trakassering. På denne måten kan virksomheten få informasjon om eventuell forekomst av trakassering som de ellers ikke hadde fått.

Hva om medarbeiderundersøkelsen avslører trakassering?

Får dere vite at de ansatte opplever trakassering, bør resultatet vises i rapport på virksomhetsnivå.

Vi anbefaler at det ved gjennomgang av resultatene blir informert om at det er registrert trakassering i virksomheten, uten at dere tar diskusjonen på hva dette skyldes eller i hvilket omfang det eksisterer.

Det er viktig å formidle at resultater om trakassering blir tatt seriøst. Vær tydelig på at det er null-toleranse for all form for trakassering, og at dere vil sette i gang tiltak for å få bukt med dette.

En medarbeiderundersøkelse er ikke varsling

Medarbeiderundersøkelsen er anonym, og medarbeidere skal være trygge på anonymiteten.

Det betyr at dere som ledere ikke vet hvem som har rapportert om trakassering. Dere har heller ikke mulighet til å følge opp konkrete hendelser. Det er derfor viktig at dere formidler til de ansatte at rapportert trakassering i medarbeiderundersøkelsen ikke er å regne som en varsling.

Hvor kan man henvende seg for å få råd og hjelp?

Hvis det rapporteres på trakassering i undersøkelsen, er det viktig at ledelsen informerer om varslingskanalene. Kanalene kan være leder, HR, verneombud eller andre etablerte varslingskanaler.

Arbeidstilsynet har i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen:

Arbeidstilsynet har også laget egne sider på mobbing og trakassering.

Trakassering (arbeidstilsynet.no)

Mobbing (arbeidstilsynet.no)

Arbeidsgiver og medarbeidere kan henvende seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet tilbyr gratis juridisk veiledning. Ring dem på tlf: 23 15 73 00 eller send e-post til: post@ldo.no.

 

 

Deldette