Nå kommer statsansatteundersøkelsen

Foto: Difi

Er du engasjert i jobben din? Er det kultur for innovasjon i din virksomhet? Ansetter dere medarbeidere med «hull i CV’en»? Statsansatteundersøkelsen sendes snart ut til 8000 ansatte.

Publisert: 25. okt 2018, Sist endret: 14. nov 2018

Statsansatteundersøkelsen (tidligere Medarbeiderundersøkelsen i staten) sendes til et representativt utvalg på 8000 ansatte i staten i første del av november.

Difi har det faglige ansvaret for statsansatteundersøkelsen på vegne av KMD. Undersøkelsen har vært gjennomført fire ganger før, senest i 2016.

Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

- I år er mange spørsmål nye eller har fått ny drakt, men vi sikrer tidsserier på temaer det er spurt om tidligere for å se utviklingen i resultatene, sier Simen Hustad, som sammen med Cathrine Haugene Ljoså er fagligansvarlig for undersøkelsen i Difi. Simen jobber til daglig med utredning og analyse, mens Cathrine jobber med ledelsesutvikling og arbeidsmiljø i avdeling Ledelse.

Får påvirke utviklingen av personalpolitikk i staten

Statsansatteundersøkelsen gjennomføres blant annet for å gi KMD viktige innspill i utformingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken. Ved å svare på statsansatteundersøkelsen får statlige ansatte muligheten for å være med og påvirke utviklingen av personalpolitikk og ledelse i staten. Resultatene fra forrige undersøkelse ga KMD viktige innspill til ny arbeidsgiverstrategi.

- Denne gangen samarbeider vi med SSB og Rambøll for utsending og datainnsamling. Statsansatte som plukkes ut, vil motta en SMS og en e-post der de inviteres til å svare på undersøkelsen Og det er selvfølgelig frivillig å delta, sier Simen.

Han forteller at de håper at undersøkelsen oppleves som relevant for de som svarer. Målet er en høy svarprosent for å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag.

En undersøkelse for statsansattes hverdag

Forrige undersøkelse hadde oppmerksomhet på gjennomføringsevne og jobbengasjement. Dette er fortsatt svært relevante områder, men de har fått mindre plass i årets undersøkelse.

Nye tema som trekkes inn i år er kultur for innovasjon og digital modenhet. I tillegg kommer det nye spørsmål knyttet til blant annet inkluderingsdugnaden, trakassering, ledelse, omstilling og spørsmål om staten som arbeidsgiver.

- Vi er i en tid der staten opplever kutt i budsjettene, digitalisering, omstilling og hvor innovasjon er viktig.  Vi i Difi er svært opptatt av at undersøkelsen skal være nyttig og relevant for ansatte i staten. Vi mener at årets undersøkelse belyser tema som er viktige i en tid der forvaltningen er i endring, sier Cathrine.

Analysen av datamaterialet foretas av Difi, i samarbeid med Rambøll Management Consulting. Resultatene blir presentert på ulikt vis på nyåret 2019, både via faktaark og gjennom frokostmøter.

Deldette

Kontakt