Slik skapte NAV Nordland en felles forståelse for medbestemmelse

Bilde av by med portrett av mann innfelt
Foto: Colourbox, NAV Nordland

Ledere i staten har uttalt at de ønsker bedre å forstå eget handlingsrom og bli trygge på lov-og avtaleverket. Da NAV Nordland skulle omstille, valgte de å bruke Difis nettkurs «Samarbeid og medbestemmelse» for å heve kompetansen hos sine ledere og tillitsvalgte.

Publisert: 16. okt 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Under omstillingsarbeidet i NAV skulle det etableres større og mer robuste NAV-kontor for å sikre faglig gode tjenester til brukerne og gi kompetent service til arbeidsgivere.

Dette innebar endring i NAV-kontorenes struktur og forandring i arbeidsprosesser.

Ville klargjøre roller og ansvar i en omstilling

I forbindelse med omstillingen samlet NAV Nordland ledere og tillitsvalgte for å etablere en felles forståelse av avtaleverket i hovedavtalen og hovedtariffavtalene. 

- Om man ikke har vært gjennom en omstilling før, blir man usikker på hva man skal gjøre, og hvem som kan gjøre hva. Målet med samlingen var å etablere en felles forståelse for avtaleverket og klarhet rundt rollene som leder og tillitsvalgt, sier Tommas Nylund, personalrådgiver i NAV Nordland.

NAV Nordland samlet alle ledere og tillitsvalgte til felles samling hvor de brukte nettkurset «Samarbeid og medbestemmelse» som et supplement til den teoretiske gjennomgangen av hovedavtalen.

- Dette ga god variasjon for samlingene og gjorde at vi slapp å stå og lese opp paragrafer, forteller Nylund.

Kurset er utviklet av Difi, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten.

Se Tommas Nylund fortelle om NAV Nordlands kursopplegg

NAV Nordland tilpasset kurset til eget behov

Kompetansemidler

NAV Nordland fikk tariffavsatte kompetansemidler fra KMD og hovedsammenslutningene.

Fristen for å søke kompetansemidler er 15. november.

Mer om søkeprosessen på sidene om

NAV Nordland valgte ut det som var relevant for dem fra nettkurset.

De brukte filmsnutter, caseoppgaver og podcast som grunnlag for teorigjennomgang, refleksjoner og diskusjoner i grupper og i plenum.

I forkant av samlingen fikk deltakerne tilsendt sjekklisten «Rammer og samhandling» fra nettkurset som en hjemmeoppgave. Dette ble brukt som grunnlag til gruppediskusjoner for å tilnærme seg en felles forståelse av avtaleverket og hvordan de ulike rollene mellom leder og tillitsvalgte fungerte i virksomheten.

Nylund berømmer nettkursets måte å belyse relevante temaer på, og hvordan det viser gjenkjennbare situasjoner fra arbeidshverdagen.

- Filmene om «Liten omstilling»  og «Lønnsjustering» fremstiller det slik vi faktisk opplever det i arbeidslivet når endringer skjer, sier han. (Filmene er utdrag fra caseoppgavene).

- Viktig tiltak for god medbestemmelse

Det var over 60 personer som deltok på samlingen, blant dem rundt 25 ledere. I etterkant evaluerte NAV Nordland samlingene.

90 prosent av respondentene mente at samlingen var viktig for utviklingen av god medbestemmelse i egen enhet.- Nøkkelen til suksess var at både ledere og tillitsvalgte var samlet for å komme sammen og prate om medbestemmelse for å få en fellesforståelse, sier Nylund.

 

Deldette

Se kurset Samarbeid og medbestemmelse

Difis læringsplattform finner du ytterligere informasjon om «Samarbeid og medbestemmelse». Her finner du en pedagogisk veileder for nettkurset og tilleggsmateriell for å gjennomføre samlinger med forslag til kjøreplaner og metoder