Vi er på god vei i digitaliseringen

En mann
Foto: Difi

Smidig utvikling og solid prosjektledelse preger de beste digitaliseringsprosjektene i staten. Men staten har fortsatt en vei å gå, viser erfaringsrapporten fra Digitaliseringsrådet.

Publisert: 24. okt 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Digitaliseringsrådet har nylig gitt ut sin tredje erfaringsrapport. Rapporten oppsummerer 40 prosjekter fra 15 departementsområder fra 2016 og frem til i dag.  Digitaliseringsrådet skal hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med sine digitaliseringsprosjekter. Rådet skal også bidra til at statlige etater skal lære av hverandres suksesser og feil. 

Samarbeid på tvers er et av de temaene vi oftest diskuterer med virksomhetene vi møter. Vi ser tegn til at flere nå ser utover egen virksomhet og forsøker å involvere andre

Fra Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2018

Noen av funnene fra årets rapport viser at prosjektene det søkes støtte og råd til er blitt mer modne. Digitaliseringsrådet skriver at staten er på god vei.

Men samtidig som flere prosjekter er blitt mer modne, er variasjonen mellom etatene fortsatt påtakelig. Viljen er sterk, men kompetansen, ressursene og evnen til å gjennomføre kompliserte endringer ved hjelp av digitalisering er svært ujevnt fordelt, står det i rapporten.

Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2018 (Difi.no)

Etatsledere tar ansvar for digitalisering

Noen viktige funn for de beste prosjektene i erfaringsrapporten:

 • Etatsledere tar ansvar. Digitalisering er ikke lenger noe de «overlater til IT-sjefen».
 • Digitalisering er blitt et verktøy for endring for etatslederne
 • Forretningssiden er aktivt med i prosjektene
 • Solid prosjektledelse i tråd med god praksis preger de gode prosjektene
 • God praksis er preget av smidig utvikling

Rapporten slår fast at det fremdeles er for mange prosjekter som opplever ulike typer hindre. Mange prosjekter får en lang ferd fra idé til realisering.

Noen mindre positive funn er:

 • De som prøver å få til smidig utvikling og organisering, støter ofte på et mindre smidig styringssystem
 • Ledere som ønsker å ta risiko, får ikke alltid støtte
 • Virksomhetene må oppleve at de har departementet i ryggen når de jobber annerledes – til beste for brukerne
 • Virksomhetene sliter fremdeles med samarbeid på tvers av sektorer

Veien videre i digitaliseringsarbeidet

I forrige erfaringsrapport pekte Digitaliseringsrådet på tre områder som er krevende for virksomhetene å håndtere:

 • å få til samarbeid på tvers
 • å ta ut gevinster og dokumentere hvordan de er tatt ut
 • å skape fornyelse

Vi oppfatter at virksomhetene fortsatt synes det er krevende å jobbe med gevinster, og ser generelt liten endring i hvordan de jobber med både planlegging av gevinster og gevinstrealisering.

Fra Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2018

Dette er fortsatt områder som departementer og virksomheter må jobbe mye med.

Hva mer kan du lese i rapporten?

Denne artikkelen har hentet ut noen av funnene i erfaringsrapporten .I rapporten kan du lese mer om anbefalinger for å lykkes med samarbeid, å skape fornyelse og gevinstrealisering. I tillegg kan du lese om tre ledere og deres erfaringer fra digitaliseringsprosjekter, som belyser spørsmålene:

Hvordan lykkes med samarbeid på kryss og tvers?

Hvordan lykkes med innovasjon og fornyelse?

Hvordan jobbe smidig i rigide omgivelser?

Har du et digitalt prosjekt mellom 5 og 50 millioner kroner, kan du søke om medfinansiering. Prosjekter over 10 millioner rådes å søke støtte hos Digitaliseringsrådet.

 

Deldette

Digitaliseringsrådet

 • Etablert av regjeringen for å hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter
 • Rådet har medlemmer fra forvaltning, akademia og privat næringsliv
 • Bistår statlige virksomheter i digitaliseringsprosjekter i fasene forberedelser, prosjektgjennomgang og gjennomføring
 • Digitaliseringsprosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner kan få hjelp

     Nettside: Digitaliseringsrådet (Difi.no)