Slik har Finansdepartementet tilrettelagt for inkludering

Kvinne som prater
Foto: Difi

- Vi er alltid opptatt av å rekruttere de best kvalifiserte til Finansdepartementet. Da vi ville ansette en trainee fast, ble vi utfordret til å tenke nytt, sier Torhild Helene Michalsen i HR.

Publisert: 07. nov 2018, Sist endret: 22. Mai 2020

Inkluderingsdugnaden krever enda sterkere fokus på at staten skal gå foran og ansette folk med «hull i CVen» og med nedsatt funksjonsevne.

Traineeordningen i staten er rettet mot kvalifiserte arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har varslet at de ønsker å gjøre det lettere for arbeidsgiver å ansette traineene fast etter endt program.

Kristina Jeanette Mersland er trainee i staten: - I mange utlysningstekster står det «relevant erfaring». Det har jeg nå

Viktig med god dialog

En virksomhet som nettopp har ansatt traineen sin fast, er Finansdepartementet. Å delta i traineeprogrammet med påfølgende fast ansettelse, krevde at departementet satte seg inn i hvordan de best kunne tilrettelegge i hverdagen.

- Det er viktig å ha en god dialog med traineen. Det er hun/han selv som best kan opplyse om hva man trenger tilrettelegging for, sier Michalsen.

(Se videointervju med Torhild Helene Michalsen nederst i artikkelen)

Fem gode råd til arbeidsgiver om tilrettelegging

Michalsens råd til andre statlige arbeidsgivere er å se mulighetene fremfor begrensningene.

  • HR bør ta på seg en sentral pådriverrolle
  • Tilretteleggingen bør skje gjennom dialog med trainee og leder hele veien
  • HR bør undersøke hjelpemidler som finnes på arbeidsplassen, herunder IKT-utstyr.
  • Opprett et samarbeid mellom trainee, nærmeste leder, HR, NAV/Hjelpemiddelsentralen for at tilretteleggingen blir best mulig.
  • Kontaktflater er viktig; sjekk eksterne leverandører av tilretteleggingstjenester. Det finnes  gode aktører i markedet, herunder eksterne rekrutteringsfirma som er godkjent av NAV/Hjelpemiddelsentralen og som har solid kjennskap til målgruppen.  Arbeidsgiveransvaret for funksjonsassistenten ligger hos den eksterne leverandøren.

- Integritet, tillit, åpenhet og effektivitet er viktige stikkord. Valget og godkjenningen av funksjonsassistent bør til syvende og sist foretas av traineen selv.  At det er en god match og et gjensidig tillitsforhold mellom funksjonsassistent og trainee er avgjørende, sier Michalsen.

Finansdepartementet har fått mye ny kompetanse på området inkludering og mangfold i prosessen.

- Vi i offentlig sektor bør ikke være dårligst i klassen. Ved å tenke mangfold og forstå hvilke muligheter som finnes der ute, sikrer vi oss topp kompetanse som vi mulig ellers hadde oversett, sier Torhild Helene Michalsen.

Traineeprogrammet - erfaringer fra arbeidsgiver

 

Søk midler til prosjekter som utvikler et mer mangfoldig arbeidsliv

Statlige virksomheter kan nå søke om midler til kompetanseutviklingstiltak for perioden 2018-2020. Partene i det statlige tariffområdet har lyst ut 24 millioner koner som skal deles ut.

Søknadsfrist er 15. november!

Tiltak som får støtte må være innen ett av følgende tema:

  • Oppfølging av avtalen om inkluderende arbeidsliv
  • Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser
  • Et mer mangfoldig arbeidsliv
  • Flere lærlinger i staten
  • Organisasjons- og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere, herunder prosjekter knyttet til lokal personal- og lønnspolitikk.

Søknadsskjema, retningslinjer og annen relevant informasjon (difi.no)