Husk å sjekke reglene for utvidet egenmelding i virksomheten

Fra 1. januar kan reglene for utvidet egenmelding være endret i din virksomhet. Husk å sjekke hva som gjelder for din virksomhet og informere dine ansatte.

Publisert: 20. des 2018, Sist endret: 03. Jan 2019

Staten og hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden undertegnet 18. desember en ny IA-avtale.

Den nye IA-avtalen skiller seg en god del fra den forrige. Et av de viktigste punktene er at den nå skal gjelde hele arbeidslivet, ikke bare de virksomhetene som undertegner den.

Endring i reglene for utvidet egenmelding

For statlige arbeidsgivere er det viktig å merke seg at det er endring allerede fra 1. januar i reglene for utvidet egenmelding.

Tidligere var retten til utvidet egenmelding knyttet til at virksomhetene etter enighet mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver tegnet en lokal IA-avtale. Dette punktet bortfaller fra 1. januar 2019 i og med at nye IA gjelder alle virksomheter.

Om virksomheten din kun har den utvidede egenmeldingsordningen regulert gjennom den lokale IA-avtalen, blir det folketrygdlovens minstekrav som er gjeldende fra 1. januar.

Den sier at:

  • Egenmelding kan benyttes for opptil tre kalenderdager om gangen
  • Maks fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder

Anbefaler å utvide retten

I en personalmelding anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet at alle arbeidsgivere viderefører retten til utvidet egenmeldingsordning innenfor arbeidsgiverperioden (de første 16 kalenderdagene i et sykefravær). KMD anbefaler de statlige virksomhetene å videreføre retten til utvidet egenmelding frem til 28. februar 2019 (slik den har vært i 2018). Det gir partene lokalt tid til å drøfte utvidet rett til egenmelding som ett av tiltakene i det systematiske sykefraværsarbeidet fremover.

Ny IA-avtale og anbefaling om utvidet egenmelding i staten (lovdata.no)