Litt nedgang i det totale sykefraværet i statlig tariffområde

Statens sykefraværsstatistikk viser en nedgang i det totale sykefraværet i 2. kvartal 2018, sammenliknet med samme periode i fjor.

Publisert: 06. des 2018, Sist endret: 06. des 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved hjelp av Statistisk sentralbyrå rapportert statens sykefraværsstatistikk. Fra 2018 er ansvaret overført til oss i Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) og du vil heretter finne rapportene på Arbeidsgiverportalen.

Det er viktig å merke seg at statens sykefraværsstatistikk gjelder for cirka 160 000 tilsatte i det statlige tariffområdet.  Statistikken må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten (disse inkluderer blant annet helseforetakene), som ikke er med her. 

I staten har vi heller ikke sesongjusterte tall, mens det har SSB og NAV. Sesongjusterte tall «fjerner» effekten av at sykefraværet varierer mellom kvartalene. Tapte dagsverk i kvartalet er betydelig større i vinterhalvåret enn sommerhalvåret.

Nedgang i legemeldt fravær for kvinner

For det statlige tariffområdet ser vi for 2. kvartal 2018 en nedgang i det totale sykefraværet  på nesten 0,3 prosentpoeng i forhold til samme kvartal i 2017. Det legemeldte fraværet hos kvinner gikk ned fra 5,6 prosent til 5,2 prosent i samme periode.

Som ellers i arbeidslivet, er sykefraværet blant kvinner generelt høyere enn hos menn. Videre øker sykefraværet med økende alder. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.

Oversikt over statens sykefraværstatistikk

Her kan du se nærmere på statistikken for første halvår 2018:

Statens sykefraværstatistikk 1. kvartal 2018

Statens sykefraværstatistikk 2. kvartal 2018

Les flere saker om sykefravær:

Oppfølging av sykefravær – hvorfor se til Finland?

7 kjennetegn ved ledelse som gir lavere sykefravær

Kontakt