Nye satsar for reise innanlands og utanlands

Bilde av bro i solnedgang

Einskilde satsar i reiseavtalane vert endra frå 1. januar 2019.

Publisert: 20. des 2018, Sist endra: 03. jan 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovudsamanslutningane har verte samde om å endre nokre satsar frå 1. januar 2019.

Dei nye satsane finn du no på reisesidene til Arbeidsgivarportalen.

Dei nye satsane vert omtala i personalmeldingane:

Endra satsar i særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innanlands (lovdata.no)

Endra satsar i særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utanlands (lovdata.no)