Presiseringer om fortrinnsrett

Kvinne som jobber ved PC
Foto: Colourbox

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har presisert tidligere tolkninger av bestemmelser i statsansatteloven.

Publisert: 31. Jan 2019, Sist endret: 31. Jan 2019

I en ny personalmelding presiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) noen forhold rundt intern fortrinnsrett til stillinger.

Det første forholdet er knyttet til statsansatteloven § 19 og § 20 første ledd bokstav a) eller b) om krav til å tilby en arbeidstaker en annen passende stilling før oppsigelse. KMD presiserer nå at dersom arbeidsgiveren har en ledig, passende stilling å tilby, og den ansatte aksepterer tilbudet, skal det ikke fattes noe ansettelsesvedtak i ansettelsesrådet.

Deltidsansatte

Det andre forholdet gjelder fortrinnsrett for deltidstansatte som er omtalt i statsansatteloven § 13. Tidligere het det at deltidsansatte kun hadde fortrinnsrett til en utvidet stilling dersom vedkommende var kvalifisert for stillingen. I en lovendring fra 1. januar 2019 kan en kvalifisert deltidansatt nå også ha fortrinnsrett til en del av en ledig stilling under visse forutsetninger.

Fortrinnsrett for overtalige og for deltidstilsette - PM-2019-1 (lovdata.no)