Statens personaldirektør hilser: - Dette er viktige oppgaver og forventninger for 2019

2019 blir et år der blant annet inkluderingsdugnaden, strategisk kompetansestyring og forhandlinger om ny hovedavtale vil stå høyt på agendaen. Se intervju med statens personaldirektør Gisle Norheim om hans forventninger til statlige arbeidsgivere i 2019.

Publisert: 17. Jan 2019, Sist endret: 17. Jan 2019

 

(Du får tekst ved å trykke feltet cc på videoen)

Statens personaldirektør Gisle Norheim har forventninger til at HR i staten jobber godt med strategisk kompetanseutvikling i 2019. I videointervjuet, som du kan se over, trekker han også frem inkluderingsdugnaden og den nye IA-avtalen som viktige oppgaver for statlige arbeidsgivere i året som kommer.

Norheim anbefaler at statlige virksomheter leser personalmeldingen de sendte ut rett før jul der Kommunal- og moderniseringsdepartementet redegjør for den nye IA-avtalen og kommer med en anbefaling, særlig tilknyttet utvidet egenmelding.

- Nå nevnte jeg tre punkter. Det er veldig, veldig mye mer å drive HR der ute, så ikke se dette som en uttømmende liste, men dette var tre veldig viktige punkter jeg hadde lyst til å nevne, sier Norheim i intervjuet.

2019 blir også et år med mellomoppgjør og forhandlinger om ny hovedavtale, som blant annet Arbeidsgiverrådet har jobbet mye med.

Under får du lenker til aktuelle sider på Arbeidsgiverportalen: