Invitasjon til nytt traineeprogram i staten kommer over påske

Traineeprogrammet er et godt verktøy for statlige arbeidsgivere i arbeidet med mangfold og inkluderingsdugnaden.

Publisert: 10. Apr 2019, Sist endret: 11. Apr 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sende ut invitasjon med en oppfordring til statlige virksomheter om å delta i nytt traineeprogram rett over påske. Det betyr at du som arbeidsgiver allerede nå kan starte arbeidet og tenke over hva dere har av ledige stillinger og hvilke stillinger dere kan tilby inn i programmet.

Et verktøy i inkluderingsdugnaden

Traineeprogrammet i staten skal hjelpe statlige virksomheter i å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Fra 1. april 2019 ble det bestemt at både faste og midlertidige stillinger skal inngå i fem-prosentmålet. Gjennom traineeprogrammet utlyser virksomheten ordinære stillinger, av enten fast eller midlertidig karakter. Stillingene lyses ut eksklusivt for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Forskrift for statsansatteloven tillater midlertidig ansettelse av trainee i inntil to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Traineeprogrammet er derfor et virkemiddel for å oppnå målet om inkludering.

Difi støtter statlige arbeidsgivere

Det administrative ansvaret for Traineeeprogrammet ligger hos Difi.

Det nye traineeprogrammet er rigget med styrket støtte til de statlige virksomhetene som deltar. Gjennom veiledning, seminar, verktøy, maler, deling av beste praksis, med mer, skal virksomhetene få bistand til gjennomføring i traineeperioden.   

Difi publiserer nye fagsider på Arbeidsgiverportalen rett over påske.

Er det noe du lurer på allerede nå, ta kontakt med:

Marte Dyve Simenstad
Prosjektleder for traineeprogrammet i staten

e-post: traineeprogrammet@difi.no

Erfaringer fra traineeprogrammet