Meld på stillinger til Traineeprogrammet i staten

Bilde av fem kolleger rundt et bord
Foto: Difi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut invitasjon til alle statlige virksomheter om å delta i Traineeprogrammet i staten for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Publisert: 29. Apr 2019, Sist endret: 29. Apr 2019

Inkluderingsdugnaden er regjeringens satsing for å få flere i arbeid, og for å ta i bruk kompetansen og arbeidskraften til dem som står utenfor arbeidslivet. Regjeringen har fastsatt et mål om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Både faste og midlertidige stillinger skal telle med i fem prosent-målet. Traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning er et virkemiddel  i dugnaden. Programmet koordineres av Difi.

Meld din virksomhet på traineeprogrammet

Deltakelse i Traineeprogrammet i staten skjer ved at Kommunal- og moderniseringssdepartementet inviterer dere til å melde på ledige, ordinære stillinger.

Vurdér hva dere har av ledige stillinger i virksomheten, og hvilke av disse stillingene som kan tilbys inn i traineeprogrammet. Stillingene i traineeprogrammet skal være ordinære stillinger, faste eller midlertidige. Det er kun personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning som kan søke på stillingene.

Alt du trenger om traineeprogrammet

Difi har publisert nye og utvidede nettsider om traineeprogrammet i staten. Her kan du lese mer om påmelding, hva du som arbeidsgiver må gjøre, og hva slags oppfølging og støtte du som arbeidsgiver får gjennom perioden.

Har du ikke mottatt invitasjonen om å delta i traineeprogrammet? Send oss en henvendelse: traineeprogrammet@difi.no