Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Staten og partene ble enige om både lønnstillegg, pensjonsgivende variable tillegg og AFP-spørsmål på overtid.

Publisert: 24. Mai 2019, Sist endret: 28. Mai 2019

Du kan lese hele pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Enighet i lønnsoppgjøret 2019 (regjeringen.no)

- Jeg vil takke riksmekler og partene for en god og konstruktiv tone gjennom hele meklingen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland etter at meklingen var ferdig.

Dette er resultatet:

  • Resultatet er innenfor frontfagsrammen på 3,2 prosent
  • Akademikerne får hele potten til lokale forhandlinger
  • YS, LO og Unio fordeler 60 prosent på et sentralt tillegg, 40 prosent av tillegget til lokale forhandlinger
  • AFP-ordningene blir tydeliggjort i tariffavtalen, både for de som er født i 1962 og tidligere og for de som er født i 1963 og senere, og som omfattes av ny AFP-ordning
  • Pensjonsgivende variable tillegg er forbedret

Pressemeldinger fra organisasjonene:

Akademikerne om lønnsoppgjøret 2019

YS Stat om lønnsoppgjøret 2019

LO Stat om lønnsoppgjøret 2019

Unio om lønnsoppgjøret 2019