Husk å forhandle frem nytt personalreglement innen fristen

Bilde av menn som setter navigasjonsmerker i sjøen.
Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

Personalreglement må forhandles før 1. juli. Etter det vil ikke personalreglement som har hjemler i tjenestemannsloven være gyldige.

Publisert: 08. Mai 2019, Sist endret: 08. Mai 2019

I fjor varslet Kommunal- og moderniseringsdepartementet at alle virksomheter måtte forhandle nytt personalreglement, som er i samsvar med statsansatteloven, innen 1. juli 2019.

Vi i Arbeidsgiverstøtte i Difi minner om at virksomheten innen den tid bør ha fremforhandlet et nytt personalreglement med de tillitsvalgte.

Etter overgangsbestemmelsen i statsansatteloven § 41 vil personalreglement gitt  med hjemmel i tjenestemannsloven, ikke være gyldige etter 1. juli.

Det betyr om du har bestemmelser i personalreglementet som ikke er i samsvar med bestemmelser i statsansatteloven, vil personalreglementet ikke kunne brukes.

Eksempel er den tidligere bestemmelsen i tjenestemannsloven som åpnet for en overgang fra midlertidig til fast ansettelse uten offentlig kunngjøring.