Mekling i mellomoppgjeret i staten

Deltakerne i mellomoppgjøret i staten 2019
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det vart brot i mellomoppgjeret i staten natt til 1. mai. Meklinga startar i dag, torsdag 2. mai.

Publisert: 02. Mai 2019, Sist endra: 02. Mai 2019

Årsaka til at partane ikkje vart samde, er diskusjonar om fordelinga av den disponible ramma, og spørsmål knytt til pensjon.

Formelt startar meklinga 2. mai hos riksmeklaren. Partane må bli samde om oppgjeret før midnatt torsdag 23. mai. Om ikkje dei vert samde, kan det verte streik.

Du kan lese meir på sidene til  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Brot i lønnsoppgjeret (regjeringa.no)