Seminar om intervju og tilrettelegging som inkluderer

Hva kan du spørre om når det gjelder nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en under et jobbintervju? Meld deg på seminar 5. juni om inkluderingsdugnaden.

Publisert: 21. Mai 2019, Sist endret: 22. Mai 2019

Intervju er den mest vanlige formen for seleksjon i en rekrutteringsprosess.

På intervjuet vurderer du kandidatene utfra kravene som er spesifisert i stillingsutlysningen. Så kommer det frem at søkeren har nedsatt funksjonsevne, og krever noe tilrettelegging. Hvordan håndterer du det? Hva kan du faktisk spørre om, og hvordan bør du ordlegge deg?

Seminaret 5. juni på Sentralen i Oslo legger opp til praktiske råd for intervjusituasjonen du kan ta med deg hjem i egen virksomhet. Du får en leders erfaringer med tilrettelegging. Hvordan opplever unge med nedsatt funksjonsevne intervjuprosesser og tilrettelegging? 

Kom på seminaret eller følg oss på strømming 5. juni.