Rekordmange utlyste traineestillinger

30 statlige virksomheter har meldt inn til sammen 43 stillinger til traineeprogrammet. Det er ny rekord.

Publisert: 20. jun 2019, Sist endret: 20. jun 2019

Monica Mæland: - Å få våre ledere til å tenke annerledes, gagner oss alle

Traineeprogrammet i staten skal hjelpe statlige virksomheter i å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Fordi stillingene i programmet er eksklusivt for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning, er traineeprogrammet et godt virkemiddel for å oppnå resultater i inkluderingsdugnaden og å nå fem prosent-målet for statlige arbeidsgivere.

Nylig ble det utlyst 43 stillinger i programmet. Det har aldri blitt meldt på så mange stillinger før.

Traineestillingene er ordinære stillinger

Traineestillingene er ordinære stillinger. Varigheten på de midlertidige stillingene er fra 1,5 til to år.

Felles søknadsfrist for alle stillingene er 15. august.

Her finner du alle de utlyste traineestillingene

Rakk ikke din virksomhet fristen?  

Rakk ikke virksomheten din fristen 7. juni, kan du fortsatt melde inn og utlyse stillinger til traineeprogrammet. Det er en fordel at du setter søknadsfristen til 15. august, som er felles for alle traineestillingene.

Stillinger som blir meldt inn til traineeprogrammet etter fristen 7. juni, må selv sørge for markedsføringen av traineestillingen i egne kanaler.

Har du spørsmål, kontakt oss på  traineeprogrammet@difi.no

Vi tar forbehold om lengre svartid i juli på grunn av ferieavvikling.