Forlenging av flekstidavtalen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovudsamanslutningane vert i møte 19. juni 2019 samde om å vidareføre gjeldande særavtale om fleksibel arbeidstid i staten.

Publisert: 06. jul 2019, Sist endra: 21. jan 2020

Avtalen vert forlenga til og med 28. februar 2020.

Avtalen vert inngått som ei prøveordning for perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019.

Prøveordninga skal evaluerast. 

Du finn avtalen her (lovdata.no)