Nominér en virksomhet til årets statlige lærebedrift 2019

To personer portrett

Har din virksomhet vært god til å følge opp lærlinger i årets som gikk?. Nominér egen virksomhet, eller andre virksomheter du kjenner til, til årets statlige lærebedrift. Nytt denne gang er at også de statlige helseforetakene kan delta.

Publisert: 22. aug 2019, Sist endret: 22. aug 2019

Alle virksomheter i det statlige tariffområdet og de statlige helseforetakene som har fulgt opp arbeidet med lærlinger på en god måte, kan nomineres til prisen som beste lærebedrift 2019.

Beste statlige lærebedrift

Staten etablerte en pris for beste statlige lærebedrift i 2016. Tiltaket inngår i en overordnet strategi for å øke antallet lærlinger i staten og gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger kjent for statlige virksomheter. Prisen skal også bidra til å fremme staten som attraktiv arbeidsgiver.

Prisen deles ut uavhengig av geografisk tilhørighet, eller tilknytning til et opplæringskontor.

Alle kan nominere en lærebedrift, og det er også lov til å nominere egen virksomhet.

Fristen for å sende inn forslag til aktuelle kandidater er 15. oktober.

PM 2019-10: Kandidater til pris for beste lærebedrift 2019 (lovdata.no)

Du kan enten nominere egen virksomhet, eller foreslå andre.

Oppfordrer til erfaringsoverføring

Arbeidet med å øke antallet lærlinger i staten, har lenge stått på den politiske dagsorden. Utvidelsen av nedslagsfeltet for prisen til også å gjelde helseforetakene, vil kunne gi et godt grunnlag for erfaringsoverføring mellom sektorer og gi inspirasjon til gode rollemodeller.

Det statlige tariffområdet er virksomheter i statsforvaltningen, et departement eller en av de underliggende virksomhetene, samt Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen.

Slik nominerer du

Prisen består av et diplom med begrunnelse for tildelingen og 10 000 kroner, som skal brukes til lærlingerettede formål. Politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut prisen i desember 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer statlige virksomheter til å sende inn forslag til gode kandidater innen 15. oktober 2019.

Innsendte forslag skal inneholde en kort presentasjon av virksomheten og en kort redegjørelse for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger. 

Mer om prisen, kriterene som vektlegges og finn elektronisk skjema for å sende inn forslag (regjeringen.no).