Nye tilbud fra Difis arbeidsgiverstøtte

Vi innfører telefonkontakt og kan bistå virksomheter i konkrete omstillingsprosesser.

Publisert: 16. sep 2019, Sist endret: 23. sep 2019

Difis arbeidsgiverstøtte

Difis arbeidsgiverstøtte skal bidra til å profesjonalisere og styrke den lokale arbeidsgiverfunksjon i staten blant annet ved å støtte og veilede i gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken.

Vi består av fagpersoner innen statlig HR, ledelse og arbeidsrett. Vi skal støtte og være diskusjonspartner for HR-medarbeidere og ledere i staten innenfor ulike problemstillinger knyttet til statlig HR.

Difis veiledningstjenesten har byttet navn til Difis arbeidsgiverstøtte

Med navneskifte ønsker vi å tydeliggjøre at Difis arbeidsgiverstøtte er en tjeneste hvor ledere og HR-medarbeidere kan be om råd og få avklaringer på ulike arbeidsgiverspørsmål. Temaene kan variere fra avklaringer knyttet til lov- og avtaleverk i staten, til prosessverktøy og prosesstøtte i ulike omstillinger.

Vi følger opp tilbakemeldingene fra brukerne

For en stund siden gjennomførte vi en brukerundersøkelse blant de som bruker Difis arbeidsgiverstøtte.

Tilbakemeldingene viser at mange er godt fornøyd med å ha ett sted å henvende seg til for å få støtte og veiledning. Det er vi glade for. I tillegg fikk vi gode tips om hvordan vi kan videreutvikle tjenesten.

Nå tilbyr vi telefonmøter

Ett tips vi fikk var at mange savnet muligheten for å kunne avklare og diskutere problemstillinger på telefon.

Du kan nå avtale tid for en telefonprat. Avtalen gjør du i innloggingsbildet på Arbeidsgiverportalen når du sender oss en henvendelse. Du kan legge inn et tidspunkt hvor vi ringer deg opp for å diskutere problemstillingen din. Vi håper på denne måten at Difis arbeidsgiverstøtte vil dekke behovet for å drøfte mer komplekse problemstillinger enda bedre.

Støtte i omstillingsprosesser

Difis arbeidsgiverstøtte vil på forespørsel kunne bistå virksomheter i konkrete omstillingsprosesser.  Eksempler på bistand kan være alt fra å delta i planleggingen av en omstillingsprosess til å kvalitetssikre enkeltelementer i omstillingsarbeidet. Vi kan også delta som en diskusjonspartner underveis i omstillingen.

Form og innhold på bistanden kan vi diskutere hvis virksomheten din sender oss et ønske om å diskutere dette. Henvendelsen kan dere sende gjennom Arbeidsgiverportalen.  

Nettverk for jurister og HR-medarbeidere

Vi inviterer til seminar om juridiske problemstillinger knyttet til omstilling fredag 15. november. Her vil vi også etablere et nettverk for jurister og HR-medarbeidere som arbeider hovedsakelig med juridiske problemstillinger.

Målet er å bruke den kompetansen som er i statlige virksomheter for å styrke statens generelle juridiske kompetanse på arbeidsrettslige spørsmål. Meld deg på seminaret allerede nå.