Difis arbeidsgiverstøtte etablerer nettverk for jurister og HR-medarbeidere

Nettverket for jurister og HR-medarbeidere som arbeider med juridiske problemstillinger, skal legge til rette for å skape arenaer for erfaringsutveksling og læring.

Publisert: 24. okt 2019, Sist endret: 25. okt 2019

Difi arrangerer seminar 15. november om juridiske problemstillinger ved omstilling. På seminaret vil vi etablere nettverk for jurister og HR-medarbeidere som arbeider med juridiske problemstillinger.  Difi ønsker å etablere et slikt nettverk for å skape arenaer for erfaringsutveksling og læring.

Skal du på seminaret kan du melde deg på nettverket der. Om du ikke får deltatt på seminaret, kan du melde din interesse for å bli med i nettverket til:

E-post: arbeidsgiverstotte@difi.no

Seminar om juridisk omstillingskompetanse

Halvdagsseminaret «Juridiske problemstillinger ved omstilling - halvdagsseminar med foredrag og nettverksetablering for jurister og HR-medarbeidere» er fulltegnet, men vi åpner for at folk kan sette seg på venteliste.

På seminaret vil utredningsleder Reidun Slåen fra Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) holde foredrag om avtalene som gjelder ved omstilling i staten, mens seniorrådgiver Espen Gaard – også fra Arbeidsgiverpolitisk avdeling i KMD - vil snakke om lovgivningen som gjelder ved omstilling i staten, særlig om statsansatteloven.

Ønsker du å stå på venteliste til seminaret 15. november?