Opplæringskontoret OK stat støtter statlige virksomheter i Nord-Norge

Fra 1. oktober skal to nye medarbeidere legge til rette for at statlige virksomheter i nord tar inn enda flere lærlinger.

Publisert: 03. okt 2019, Sist endret: 07. okt 2019
Portrett av to kvinne og mann

Anne Jenssen Petter Kulseng utgjør OK stats kontor i Nord-Norge, og skal jobbe for at flere statlige virksomheter i nord tar inn lærlinger.

Foto: Difi

Anne Jenssen og Petter Kulseng skal jobbe for at flere statlige virksomheter i Nord-Norge skal ta inn lærlinger når OK stat (Opplæringskontoret for statlige virksomheter) utvider med to kontorplasser i Harstad.

Hele Nord-Norge som nedslagsfelt

De to vil ha hele Nord-Norge som arbeidssted, og ser frem til å lære statlige virksomheter å kjenne.

- Det er et stort område vi skal dekke, men vi skal jobbe smart sammen og ta i bruk digitale verktøy, sier Petter og Anne til Arbeidsgiverportalen.

Lang erfaring i å jobbe med lærlinger

Begge har lang erfaring i å jobbe med lærlingeordningen i KomOpp - Opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms.

- Jeg ser frem til å lære mer om OK stat og ta del i det fagområdet som jeg allerede kjenner til.  Det skal bli spennende å komme med egne erfaringer, og det er stor motivasjon i å få arbeide med å øke antall lærlinger, sier Petter.

Regjeringen har satt som krav at alle statlige virksomheter skal ha minst én lærling. Difi fikk i oppdrag å utvide nedslagsfeltet til Opplæringskontoret OK stat i tildelingsbrevet for 2019. Ordningen skal evalueres i 2021 med tanke på en eventuell permanent drift.

Ta gjerne kontakt med Anne og Petter på okstat@difi.no